Cách ăn mặc cũng là một phần quan trọng của văn hóa chơi gôn
Mẹo chơi gôn

Cần thiết! Mặc gì khi chơi golf?

Chơi gôn là môn thể thao của quý ông, ăn mặc khi chơi gôn không chỉ là một phần của văn hóa chơi gôn mà còn là một nghi thức xã giao.  Khi mọi người đam mê chơi gôn học chơi gôn, họ sẽ được yêu cầu học và hiểu các nghi thức chơi gôn, …

Continue Reading